Tvárnice IZOBLOK s izolací Tvárnice IZOBLOK bez izolace

EKOLOGICKÁ TVÁRNICE
nosný a zdící systém

Ing. Aleš Dufek

autorizovaný prodejce
tvárnicového systému
email: info@izoblok.info
tel: 605 295 076 (T-mobil)
telefonické informace 24 hod. denně


Více informací naleznete na www.izoblok.info

 

Dřevocementové tvárnice jsou stěnové díly velkého formátu, určené pro suché zdění, splňující všechny požadavky na moderní stavění.

Pozitivní vlastnosti dřeva použitého k výrobě a technologické postupy eliminující jeho negativní vlastnosti zaručují vynikající technické parametry zdiva.

Smíšením mineralizované smrkové štěpky, cementu a vody vznikne dřevobeton, který se v ocelové formě vibrolisu tvaruje do dutinové tvárnice. Ta frézováním získá přesný tvar. Slouží jako ztracené bednění pro výplňový beton a vloženou tepelnou izolaci a současně je výborným nosičem omítek. Při své velikosti je lehká, je mrazuvzdorná a odolná proti ohni.

Tvárnice jsou velmi šetrné k životnímu prostředí, a to jak při výrobě, tak při přepravě a samotném stavění. Výroba je energeticky nenáročná. Přeprava se minimalizuje díky nízké hmotnosti tvárnic (1 kamion přepraví cca 200 m2 tvárnic), které se navíc vozí bez palet a balících folií. Stavební materiály potřebné pro hrubou stavbu zdí se omezí pouze na tvárnice, beton a malé množství výztuže, potřebné pro zhotovení překladů a věnců. Stavební systém skládání dvou typů tvárnic (základní a rohové) „na sucho“ bez jakýchkoliv spojovacích či stabilizačních přípravků a jejich zalití betonem (1m2 zdiva = 4 tvárnice + cca 0,1 m3 betonu) je velice jednoduchý a rychlý. Zpracování tvárnic na stavbě je bezezbytkové – vše, co není zabudováno, výrobce ze stavby odveze a recykluje.

Dřevocementové tvárnice jsou vhodné pro stavbu jakéhokoliv stavebního objektu – od výškových staveb občanské vybavenosti přes nízkoenergetické bytové domy, průmyslové stavby až po rodinné domky. Výrazná úspora času (až 50%) a nákladů (až 20%) se potvrdila při výstavbě desítek staveb v celé České republice.

Vzhledem k základní surovině tvárnice - smrkové štěpce, ji lze jednoduše upravovat zkracováním, přiřezáváním, vrtáním i frézováním na požadované rozměry a tvary přímo na stavbě.

Tvárnice se kladou na „sucho" s vazbou 250 nebo 500 mm. Po uložení maximálně čtyř vrstev se tvárnice zalijí betonem do výšky 100 mm pod horní hranu tvárnic. Pracovní spáry v betonu na výšku jednoho podlaží se doporučuje vyloučit. Pracovní spára v betonovém jádru zdi se neuvažuje, pokud dojde k přerušení betonování minimálně 100 mm pod úložnou plochou poslední vrstvy tvárnic a pokud se pokračuje s betonováním do 24 hodin po přerušení.

Dřevocementová tvárnice velkých rozměrů s tepelnou izolací 140 mm pro obvodové zdi (délka 1000 mm, výška 250 mm, šířka 350 mm) s tepelným odporem 4,21 m2KW zaručuje tepelnou pohodu bez dalšího dodatečného zateplení spolu se vzduchovou neprůzvučností do 59 dB.

Ekologická tvárnice z přírodních materiálů svými rozměry šetří drahou obytnou a užitnou plochu zhodnocenou "štíhlou" stěnou systému IZOBLOK (na zastavěné ploše 113 m2 Vám nabídne o 5 m2 větší podlahovou plochu v porovnání s homogenní pálenou tvarovkou s nejvyšším tepelným odporem). Betonové jádro tvárnic zajišťuje potřebnou statiku objektu, požadovanou akumulaci a vysoký index vzduchové neprůzvučnosti.

Stěně zůstává schopnost "dýchání", což znamená, že má vysokou difuzi vodní páry díky příčným stěnám z dřevobetonu, resp. neumožňuje srážení vodních par na vnitřní straně zdiva a tím zabraňuje i tvorbě plísní. U těchto vrstvených konstrukcí s hodnotou nasákavosti do 1% vlhkosti nekondenzuje ve stěně, ale volně stěnu prostupuje.

Vysoká tepelná izolace U = k až 0,24 W/m2K zdiva z dřevocementových tvárnic bez dodatečného zateplení řadí tento tvárnicový systém na přední místo při volbě materiálů pro racionálně energetické až nízkoenergetické objekty.

Speciální tvárnice lze využít při budování protihlukových stěn kolem dálnic, železničních koridorů, letišť nebo zvukové oplocení výrobních areálů, vzhledem k jejích vynikající neprůzvučnosti, pohltivosti a zkouškám CHRL.

Nezateplené vnitřní nosné tvárnice jsou úsporným řešením pro stavbu dělících konstrukcí mezi jednotlivými byty u bytových domů nebo jednotlivými sekcemi u řadové výstavby, kde norma požaduje zajištění minimálního indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw = 52 dB včetně přenosu zvuku vedlejšími cestami.

Ukázky realizace

Tvárnice - domek Tvárnice - domek Tvárnice - domek
Tvárnice - obytný dům Tvárnice - obytný dům Tvárnice - obytný dům
Tvárnice - firma Tvárnice - firma Tvárnice - firma

Další ukázky naleznete na www.izoblok.info


Více informací naleznete na www.izoblok.info